Innkalling Årsmøte Otra IL

Postet av Håndball den 21. Feb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Otra IL

Årsmøtet avholdes den 21 mars 2022 kl 1900 i kantina, Evje Klubbhus (Agder Energi bygget).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars 2022 på e-post til post@otrail.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår, www.otrail.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret Innkalling Årsmøte håndballgruppa

Postet av Håndball den 21. Feb 2022

ÅRSMØTE

 

Innkalling til årsmøte Otra IL Håndball

Torsdag 3.mars 2022 kl. 19.00 – miljørommet Otra hallen

 

 1. Godkjenning av innkalling 
 2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til underskrift av protokollen
 3. Årsmelding 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Budsjett 2022
 6. Valg
  1. Egil Kvitne                           gjenvalg        2 år
  2. Astrid Sandnes Syrtveit   ønsker ikke gjenvalg
  3. Erstatter ikke avklart
  4. Ruth Nyhaven                    ikke på valg
  5. Christian Andersen           gjenvalg        2 år
  6. Ronny Hestvåg                   Ikke på valg

 

 1. Behandling av innkomne forslag og saker

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 28 februar. 

 

Styret i Otra Håndball v/Egil Kvitne

egkvitne@gmail.comOtraveggen

Postet av Håndball den 1. Feb 2022

Nei, det er ingen som har møtt veggen. Men May på Intersport Evje som har innreda en hel vegg med digg Otratøy.


Her kan du kjøpe bukser, hettejakker, shorts, hoodie, t-skorter i Otra IL sin nye Fibrakolleksjon, med eget unikt design.


Dette og mye mer får du også bestilt via nettbutikken https://otra.klubb.no/klubbkolleksjon