Prinsipper for Otra håndball

En håndballklubb trenger to ting for å fungere:

 • Streng struktur og faste prinsipper
 • Stor frihet for utfoldelse og kreativitet

Otra er et fleridrettslag i en liten bygd. Det betyr at:

 • Otra IL er viktigere enn Otra håndball

 • Otra håndball er viktigere enn det enkelte lag
 • Laget er viktigere enn den enkelte spiller
 • Innenfor denne rammen skal den enkelte spiller utvikles så mye som mulig

Otra håndball er til for alle

 • Alle skal ha et tilbud om trening
 • Så mange som mulig skal ha et tilbud om seriespill

Det viktigste i klubben er trenerne

 • Trenerne er suverene på trening og i kamp
 • Styret er suverene innen administrasjon og rammer
 • I Otra håndball setter vi pris på åpen kommunikasjon

Obligatoriske treningstider er:

 • 9-11 år: En trening pr uke
 • 12 år +  To treninger pr uke
 • Treninger utover dette er frivillig
 • Eldre spillere skal få et tilbud om en tredje trening pr uke
 • I skolens ferier er all trening frivillig

Ansvar:

 • Alle treninger har en ansvarlig trener

 • Alle kamper har en ansvarlig kampleder

 • Alle hjemmekamper har en hallansvarlig

Respekt:

 • Otraspillere støtter sine yngre klubbkamerater
 • Otraspillere viser stor respekt for sine medspillere
 • Otraspillere viser stor respekt for sine motspillere
 • Otraspillere viser stor respekt for dommeren
 • Otraspillere spiller tøft, men prøver aldri å skade andre
 • Otraspillere takker alltid for kampen
 • Trenere i Otra er gode forbilder når det gjelder å vise respekt for andre
 • Otra jukser aldri

Oppførsel:

 • Banning og ukvemsord hører ikke hjemme i idretten

 • Alkohol hører ikke hjemme i idretten

 • Det forplikter å bære Otras drakt. Vær en god Otra-ambassadør!

Spilletid:

 • 9 -11 år er barneidrett og bredde, aktivitet, lek og inkludering skal prege alt vi gjør
 • 12 - 13 år er en forsiktig start på konkurranseidretten med noe mer vekt på innsats
 • 14 år og eldre er innsatsfokusert med noe mer vekt på prestasjon
 • 16 år og eldre er prestasjonsfokusert

Resultater:

 • I Otra håndball spiller vi for å vinne
 • Når kampen er over er det vår egen innsats vi skal vurdere
 • I Otra håndball er vi stolte av hva vi gjør