Sekretariat 2022/23

Her finner du info om sekretariatet.

- Oppsett ajour pr 11/10 - 23

Kiosk og sekreteriat 2023_24.pdf

- Brukerveiledning Live kamprapport

digitalkamprapport_aug2022.pdf

-Brukerveiledning Westerstrand klokke

INSTRUKSER_SEKRETARIAT_2020_23.pdf

Tavle_Engelsk.pdf 

Tavle svensk.pdf


Sekreteriatsmedlemmer 2023/24

HerreTony Halsall
Linda Wienenga
tony@otrail.no / 907 81 614
linda.wienenga@hotmail.com / 905 43 147


DameKåre Eikild
Linda Wienenga
keikild@gmail.com / 91161828
linda.wienenga@hotmail.com / 905 43 147
Jenter 15
2007/08/09


Jon Gunnar Uleberg
Linda Wienenga
jon@bsag.no / 907 89 570
linda.wienenga@hotmail.com / 905 43 147
Gutter 14
2009
Janne Chr. Wienenga
 Monica Eftevand
jwienenga@live.no / 992 49 136
monica.eftevand@gmail.com / 481 92 174

Gutter 13
2010
Linda Smeland
Maj Helen Sjøvold
Suljicsmeland@hotmail.com / 
majsjov13@gmail.com / 47312132
Gutter 12
2011/12
Siv Merethe Hatteberg
Sigmund Olav Syrtveit
sm_hatteberg@hotmail.com / 900 58 921
sigmund.olav.syrtveit@e-h.kommune.no / 90063774
Jenter 12
2011/10
Terje Nilsen Abusland
Andreas Engebrethsen
tnabusland@gmail.com / 909 46 963
aengebrethsen@hotmail.com / 901 16 216
Legg til ny layout boks