Foreldre har en viktig rolle i klubben.
Det er foreldrene som kjører, det er foreldrene som driver kiosken og det er foreldrene som driver sekretariatet.
I tillegg er det foreldre som jobber annen dugnad for å skaffe midler til driften.
Det er foreldrenes dugnad som gjør at vi kan holde treningsavgiften lavere enn de aller fleste andre klubber. Inntektene fra dugnad gjør også at vi kan reise på Trollcup hvert år uten å ta inn deltakeravgift til dette.
Overskuddet fra dugnad hvert år brukes hovedsaklig til å moderere deltakeravgiften på årets hovedcup.
I tillegg har selvfølgelig foreldrene den viktigste oppgaven med å motivere og støtte opp rundt den enkelte spiller og det enkelte lag. Interesserte og positive foreldre gjør det til en god opplevelse å være spiller, dommer, trener eller leder i klubben.
For å lede foreldrenes innsats har hvert lag en foreldrekontakt. Foreldrekontakten fordeler arbeid, skriver kjørelister og arbeidslister og er et naturlig kontaktpunkt mellom trener, foreldre og styre.