Motivering:

 • Sett pris på at hver enkelt møter på trening
 • Vær forberedt
 • Sett mål for treningen
 • Forklar kort hensikten med treningen
 • Bruk treningstøy
 • Gi uttrykk for at du synes det er gøy å være trener
 • Vær et godt eksempel
 • Ha et aktivt kroppsspråk
 • Vis tydelig at deres trening er viktig
 • Oppmuntre til at spillerne skryter av hverandre
 • Slå hardt ned på hakking og klaging på medspillere
 • Vis så ofte og så tydelig som mulig hvor viktig spillerne er for hverandre
 • Vis hver enkelt at du setter pris på dem
 • Oppsummer treningene og se fremover

Aktivisering:

 • Hver spiller skal ha mest mulig ballkontakt
 • Hver spiller skal være mest mulig aktiv
 • Ingen får ferdigheter av å se på andre
 • Ferdigheter krever individuell overinnlæring
 • Struktur og rutiner gir mer treningstid
 • Gode øvelser kan gjentas ofte

Konkretisering:

 • Heller vise enn å forklare
 • Når du forklarer, gjør det billedlig
 • Mest mulig øving i situasjonen

Individualisering:

 • Gi hver enkelt mest mulig oppfølgning
 • Ferdigheter er ikke felleslæring
 • Fordel oppgaver mellom trenerne

Evaluering:

 • Gi tilbakemelding til gruppen og til hver enkelt
 • Det er skryt som bygger spillere
 • Kjeft er kun egnet til å fjerne oppførsel du ikke ønsker
 • Skryt mest av dem som trenger det mest

Det er forskjell på trening og kamp, men kamp er den beste trening

Alle trenere er forskjellige, og alle gjør feil

Det er lysten til å være en god trener som gjør deg til en god trener