FunksjonAnsvarsområder
Leder 20121/22
Ledig
handball@otrail.no
Organisatorisk utvikling.
attestasjonsmyndighet.
Medlem i hovedstyret.
Foreldremøter.
Trenerkontakt.

Økonomiansvarlig 2023/22
Christian Andersen
92058001
christian.andersen@vabb.no

Økonomiansvarlig
Signaturrett
Kontodisponering
Attestasjonsmyndighet
Styremedlem 2023/24

Siren Fossheim Fredriksen
990 41 573
sirenfossheim@hotmail.com
Sekretær
Kioskansvarlig
Styremedlem 2023/24

Ronny Hestvåg
91547311
ronny@hestvaag.no


Styremedlem 2023/24

Janne Christine Wienenga
99249136
jwienenga@live.no
Cupansvarlig
Styremedlem 2023/24


Tonje Skomedal Ramse

91141299

tonjeramse@gmail.com


Sekretær
Styremedlem, foreldrerepresentant
Monica Eftevand
monica.eftevand@gmail.com
481 92 174

Kontakt mot foreldre
Ansvar dugnader

Styremedlem, spillerrepresentant
Velges av spillere
Kontakt mot spillere