Medlemsskap Otra IL

For å bli medlem av Håndballgruppa Otra IL, forutsettes medlemskap i OTRA IL.

Treningsavgift håndball

Kr    500,-   Jenter 9/10/11 og Gutter 9/10/11 (4, 5. og 6. klasse)
Kr    700,-   Jenter 12/13/14/15/16/17 og Gutter 12/13/14/15/16/17
Kr 1 000,-   Jenter 18/19 og Gutter 18/19
Kr 1 200,-   Senior

Lisens

Fra det året spilleren fyller 13 år, må det løses lisens for å spille kamper. Lisensen inneholder blant annet en forsikringsordning i tilfelle idrettsskade. Lisensen betales til Norges Håndballforbund. Hver spiller har sitt eget KID-nummer. 

Kamper

I forbindelse med sesongens kamper forutsettes av spillernes foreldre deler belastningene med kjøring, kiosk og sekretariat.

Dugnad

Hvert medlem eller dennes foreldre må stille opp på 1 til 2 dugnader pr år.
Typiske dugnadsoppdrag er for tiden:

Oppdrag ifm varetellinger
Oppdrag ifm kioskdrift/servering eksterne arrangementer