FunksjonAnsvarsområder
Leder 20121/22
Egil  Kvitne
90990987
handball@otrail.no
Organisatorisk utvikling.
attestasjonsmyndighet.
Medlem i hovedstyret.
Foreldremøter.
Trenerkontakt.

Økonomiansvarlig 2021/22
Christian Andersen
92058001
christian.andersen@vabb.no

Økonomiansvarlig
Signaturrett
Kontodisponering
Attestasjonsmyndighet
Styremedlem 2021/22

Ruth Nyhaven
41615319
ruthnyhaven36@hotmail.com
Sekretær
Kioskansvarlig
Styremedlem 2021/22

Ronny Hestvåg
91547311
ronny@hestvaag.no


Styremedlem, foreldrerepresentant
Velges blant foreldrekontaktene
Kontakt mot foreldre
Ansvar dugnader
Styremedlem, spillerrepresentant
Velges av spillere
Kontakt mot spillere