FunksjonAnsvarsområder
Leder 2018/19
Egil  Kvitne
90990987
handball@otrail.no
Organisatorisk utvikling.
attestasjonsmyndighet.
Medlem i hovedstyret.
Foreldremøter.
Trenerkontakt.

Økonomiansvarlig 2018/19
Gro Anita Mykjåland
95821968
Gro.Anita.Mykjaaland@iveland.kommune.no

Økonomiansvarlig
Signaturrett
Kontodisponering
Attestasjonsmyndighet
Styremedlem 2018
Ingunn Kile
94529891
ingunn.kile@hotmail.com
Sekretær
Cupansvarlig
Styremedlem
Hege Dyrland Hamre
41371154
hegedyr@hotmail.com
Kioskansvarlig
Styremedlem
Astrid Sandnes Syrtveit
97157997
astrid.sandnes.syrtveit@e-h.kommune.no
Kioskansvarlig
Styremedlem, foreldrerepresentant
Ruth Nyhaven/
rut41615319hnyhaven36@hotmail.com
Kontakt mot foreldre
Ansvar dugnader
Styremedlem, spillerrepresentant
Velges av spillere
Kontakt mot spillere
Ansvar varetelling Spar Evje
Levert av IdrettenOnline