Foreldrekontakter 2022/23

Her finner du info om foreldrekontakter

- Kontaktopplysninger

- Oppsett - Kiosk_Sekreteriat_2022_23.pdf

- instruks - Instruks for foreldrekontakt.pdf


Se ellers menypunktet Kiosk, for alt som omhandler denne

Foreldrekontakter  2022/23

Jenter 16
2006/07
Kristin Skjeggedalkskjeggedal@hotmail.com / 986 65 502
Gutter 15
2006/07/08

Siv Therese Kile Liesiv.kile@gmail.com  / 481 34 030
Jenter 14
2008/09

Anette Lislevandanette.lislevand@gmail.com / 917 07 838
Gutter 12
2009/10
Siren Bransdalsiren_bransdal@hotmail.com / 412 82 033
Gutter 11
2011/12
Tonje Ramse tonjeramse@gmail.com / 911 41 299 
Jenter 11
20 09/11
Åse Marit Heglandaase_pepper@hotmail.com / 970 24 576
Jenter 10
2012
Nanny Camilla Osenanny164@hotmail.com / 917 17 126
Jenter 9
20013
Laila Helgesen
laila.helgesen83@gmail.com / 952 86 616