Sekretariat 2022/23

Her finner du info om sekretariatet.

- Kontaktliste

- Oppsett ajour pr 11/10 - 22

Kiosk_Sekreteriat_2022_23.pdf

- Instruks 

INSTRUKSER_SEKRETARIAT_201718_Otra IL.pdf

- Brukerveiledning Live kamprapport

digitalkamprapport_aug2022.pdf

-Brukerveiledning Westerstrand klokke

INSTRUKSER_SEKRETARIAT_2020_23.pdf

Tavle_Engelsk.pdf 

Tavle svensk.pdf


Sekreteriatsmedlemmer 2022/23

HerreTony Halsall
Linda Wienenga
tony@otrail.no / 907 81 614
linwie@ae.no/90543147


Gutter 15
2006/07/08


Pål Aas
Egil Klungeland
paal@ragnaraas.no / 951 55 496
egil@kw-bygg.no / 481 31 426
Jenter 16 
2006/05


Ronny Hestvaag
Terje N. Abusland
ronny@hestvaag.no / 915 47 311
tnabusland@gmail.com / 909 46 963
Jenter 14
2008/09
Jon Gunnar Uleberg
Linda Wienenga

jon@bsag.no / 907 89 570
linda.wienenga@hotmail.com / 90543147

Gutter 12
2009/10
Monica Eftevand
Janne Chr. Wienenga
monica.eftevand@gmail.com / 481 92 174
jwienenga@live.no / 992 49 136
Legg til ny layout boks