Innkalling til årsmøte Otra Håndball

Innkalling til årsmøte Otra Håndball


Arrangør: Håndball

Tid


Sted

Vis kart

ÅRSMØTE

 

Innkalling til årsmøte Otra Håndball

Onsdag 4.mars 2020 kl. 19.00 – miljørommet Otra hallen

 

  1. Godkjenning av innkalling 
  2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til underskrift av protokollen
  3. Årsmelding 2019
  4. Regnskap for 2019
  5. Budsjett 2020
  6. Valg
  7. Behandling av innkomne forslag og saker

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 28 februar. 

 

Styret i Otra Håndball v/Egil Kvitne

egkvitne@gmail.com 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.